ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 17 อิมแพคเมืองทองธานี รับรางวัลจาก นพ.มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี เข้ารับรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการในงานมหกรรมสมุุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับรางวัลที่ 3 Academics ประเภท Oral Presentation ในเรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 7-Methoxyheptaphylline ของรากส่องฟ้าในเซลล์เพาะเลี้ยง และได้รับรางวัลชมเชยประเภทกลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญาเอก จากผลงาน เรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งของเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีในหลอดทดลอง โดยเข้าารับรางวัลจาก นพ.มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Share on Facebook