ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อร่วมรับฟังความก้าวหน้าของโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานก่อสร้าง  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 sex shop ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook