ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  นศ. เภสัช ม.อุบลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

   คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 6 จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

 

   การประกวดครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 7 คน ประกอบด้วย นศภ.จิระพรรณ ชมภูวิเศษ นศภ.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ นศภ.หยาดรุ้ง สายราม นศภ.สุภาพร แก่นจันทร์ นศภ.ศิริพร หงษ์ไชคำ นศภ.ประมูล พันสุวรรณ และ นศภ.สุพรรณิกา ไทยานนท์ ในนามของ บริษัท Smile family จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Smile Mom เครื่องดื่มเสริมใยอาหารเพื่อแก้ปัญหาอาการท้องผูกในหญิงตั้งครรภ์ และเสริมไอโอดีนแก่ทารกในครรภ์ในคราวเดียวกัน เสมือนดื่มหนึ่งได้ถึงสองคุณประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ Smile Mom เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้คิดค้น ออกแบบ วางแผนการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนี้ถือเป็นการได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นครั้งที่ 2 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเคยได้รับมาแล้วในการประกวดครั้งที่ 2 เมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 30,000 บาท และโล่รางวัลจากสภาเภสัชกรรมในการประชุมประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ในโอกาสต่อไป
 

เอกสารประกอบ

Smile mom.pdf  (คลิกเพื่อทำการ Download)

Share on Facebook