ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์

 เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา  ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

Share on Facebook