ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2555

งานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2555

Organization Development 2012

ณ โรงแรมอันนา วานา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555

 

Share on Facebook