ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพิธีเปิดห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 18 ปี ของการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีเปิดห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ขนาด 250 ที่นั่งของคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (2535-2546) มาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  "18 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ย้อนอดีตสู่อนาคต" และหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จทางวิชาการ และดุลยภาพชีวิตกับการทำงาน” นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อดีตคณบดีเนื่องในโอกาสที่ท่านได้กลับมาเยี่ยมเยียนคณะฯ  โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีปัจจุบัน พร้อมทีมงานบริหาร และ อ.ภญ.สุพิศศรี รัตนสิน ให้การต้อนรับ ยังความปลาบปลื้มใจแก่คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมงานเป็นอันมาก

Share on Facebook