ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่อง HPLC"

เมื่อวันที่ 28 ถึง 30 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่อง HPLC

Share on Facebook