ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกอากาศรายการ “ตาถึง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ออกอากาศรายการ “ตาถึง” ตอน “คุณค่าของโสมสมุนไพร” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 21.55 น. รายการตาถึงออกอากาศทุกวันเสาร์ โดยมีพิธีกร คุณจุ๊ วิชยุติ์ วิไลวรางกูร  เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยบันทึกเทปโทรทัศน์การให้สัมภาษณ์ ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ถิ่นกำเนิดหรือประวัติความเป็นมาของโสม ความนิยม สายพันธุ์ เกรด/ราคา และคุณประโยชน์

Share on Facebook