ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดในวันเช้าวันที่ 2 พ.ย. 2555 เป็นเหตุให้นางสาว สุดารัตน์ มูลสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียชีวิตอย่างกระทันหัน คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ร่วมสมทบเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือและส่งมอบให้แก่ครอบครัวของ นางสาว สุดารัตน์ มูลสิน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555

Share on Facebook