กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
แมคโครวารินชำราบ/ตลาดสดวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
13:30 - 15:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านดีเบิ้ลเค วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
08:20 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหลวง / สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 1
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
12:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อุบลวัสดุ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี