กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
13:30 - 14:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
07:30 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ศรีสะเกษ/รพ.บุรีรัมย์/รพ.นครราชสีมา/ร้านสถานียา/รพ.สุรินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
07:30 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ศรีสะเกษ/รพ.บุรีรัมย์/รพ.นครราชสีมา/ร้านสถานียา/รพ.สุรินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
13:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านพัก ภญ.สุพิศศรี รัตนสิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
09:30 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.เดชอุดม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหนองป่าพง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
13:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหนองป่าพง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมระพีพรรณ วิลล์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
05:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
06:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวดารุณี นามห่อ
06:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
06:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
05:30 - 07:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
07:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
07:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี