กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
10:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยา สาขาหน้า ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นายอิศราวุธ สายมาศ
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี