กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
07:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/หน่วยทดสอบฯ/โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
08:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/หน่วยทดสอบฯ/โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
13:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
04:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
07:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมลายทอง/คณะฯ/สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
09:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รร.โรงแรมสุรีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สวนลุงช้าง บ้านดอน ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
12:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรม V Hotel / คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
มณฑลทหารบกที่ 22 / รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
-
13:15 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
16:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
05:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
09:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมยูเพลส/คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
07:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
04:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เทศบาลเมืองเดชอุดม
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
04:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ทุ่งคำน้ำแซบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
17:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สวนสาธารณะห้วยม่วง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
11:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
11:30 - 13:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
09:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เซ็นทรัลอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
04:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
15:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
15:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
06:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
มณฑลทหารบกที่ 22
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
07:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านน้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
19:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี