กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.หนองกี่/ รพ.นางรอง และเทสโก้โลตัสฟาร์มาซี นางรอง
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
10:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.หนองกี่/ รพ.นางรอง และเทสโก้โลตัสฟาร์มาซี นางรอง
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.หนองกี่/ รพ.นางรอง และเทสโก้โลตัสฟาร์มาซี นางรอง
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
13:30 - 14:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บจก.เอ็นเอ็นเคอดัท ตรงข้ามสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลแสนสุข
สมัย กิ่งคำ
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ขุนหาญ และ รพ.กันทรารมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
07:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ลืออำนาจ /รพ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
08:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วัฒนาแอร์
สมัย กิ่งคำ
นายนเรศน์ กำลังดี
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
08:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
14:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดร้อยเอ็ด
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จังหวัดร้อยเอ็ด
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
07:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาฟาสิโน หน้า รพ.อุบลรักษ์/ ร้านยาบูทส์ สาขาสุนีย์/ร้านยาสมศักดิ์เภสัช และร้านยาสัจจะเภสัช
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
07:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.พนา/รพ.ปทุมราชวงศา และร้านคลังยาปทุมราชวงศา
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
07:30 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี