กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี