กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
06:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนห้วยทม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
09:00 - 13:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
07:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รับโรงแรมอาชีวะ ส่งที่ศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
08:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอาหารในอำเภอวารินชำราบ/คณะฯ / อาคาร 7 รอบ
ทยากร วริทธานนท์
นายทยากร วริทธานนท์
12:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะฯ/อาคาร 7 รอบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
06:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะฯ/อาคาร 7 รอบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอาหารในอำเภอวารินชำราบ/คณะฯ / อาคาร 7 รอบ
ทยากร วริทธานนท์
นายทยากร วริทธานนท์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
04:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะฯ/อาคาร 7 รอบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
07:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล อุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
07:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล อุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
15:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านใบฝ้าย
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
07:15 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 23:50
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี