กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หจก.ดูโฮม
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
14:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
-
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
เมืองทองเภสัช
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
สวนพฤกษศาสตร์ดวงฟ้าห่วนอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
สวนพฤกษศาสตร์ดวงฟ้าห่วนอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
-
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
-
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ทดสอบระบบ
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวิตรี สอนพงษ์

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี