กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
07:00 - 08:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.หนองบัว
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านบุญหลาย
นเรศน์ กำลังดี
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
งานเกษตรอีสานใต้
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ร้านจูนอิเล็กทรอนิกส์
สมัย กิ่งคำ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมลายทอง
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ตำบลโพธิ์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สรรพสิทธิ์อพาร์ทเม้นท์ มาคณะเภสัชศาสตร์ และสนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
05:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านวิทยาคาร ร้านยาในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
10:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน มาคณะเภสัชศาสตร์ และโรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
09:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
-
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาล 50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ในเมือง โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
07:00 - 17:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
10:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส สนามบิน
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
18:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
06:00 - 23:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
07:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
โรงแรมยูเพลส คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ในเมือง
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
06:00 - 23:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ - เมดิแคร์คลินิก สาขาตลาดนิกรธานี หน้าบิ๊ซีอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอุทัยกรอบรูป
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านปัญญรัตน์ และร้านนงลักษณ์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
08:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลตระการพืชผล
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
09:30 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอุทัยกรอบรูป และร้านสัจจะเภสัช
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
11:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ร้านเอี๊ยะแซ ในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หมู่3,5,9 ต.โพธิ์ใหญ่ , หมู่ 1,4 ต.คำขวาง และต.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี