กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
13:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
แม๊คโครวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
05:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
้ร้านพันชาติ
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
13:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
07:30 - 17:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:30 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วิทยาการพิมพ์ ยงสงวน และแม๊คโคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บริเวณคณะเกษตรศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
07:30 - 17:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:30 - 10:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
งานเกษตรอีสานใต้ ม.อบ.
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
11:30 - 21:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมยูเพลส ร้านอาหารสมายล์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
08:45 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส คณะเภสัชศาสตร์ ร้านอาหารฟาร์มสวีท หน้า ม.อบ.
สมัย กิ่งคำ
นางสาวติณณา ภาษาพรม
15:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
15:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส ร้านยาหน้า ม.อบ. สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวติณณา ภาษาพรม
18:00 - 20:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บริเวณคณะเกษตรศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
09:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางนิธินันท์ สุยะลา
19:00 - 20:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
งานเกษตรอีสานใต้ ม.อบ.
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.โขงเจียม
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
13:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.ศรีไคและ รพ.สต.บัววัด
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.อุบลวัสดุ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานตรวจสอบบัญชีมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
08:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.บัววัด
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อุบลวัสดุ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านพัก นางอนุพร กลางคำ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
08:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.จินตนา นภาพร

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี