กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
รอบมหาวิทยาลัย
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
11:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมยูเพลส/ร้านอาหารชมจันทร์
นเรศน์ กำลังดี
-
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
10:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านก๋วยเตี๋ยววัดกลาง ปั้มน้ำมัน ปตท.วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
รอบมหาวิทยาลัย อำเภอวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
09:45 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
14:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
[บ้านพัก ภญ.สุพิศศรี รัตนสิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
09:30 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
งานเกษตรอีสานใต้
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
17:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
17:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
17:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
11:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านอาหารโอชิน
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
14:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
07:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
07:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี