กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
09:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
09:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
17:00 - 17:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คุ้มจันทร์หอม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
09:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
10:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
11:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
08:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
09:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
09:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
13:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านห้องเสื้อโมเดล
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
09:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
10:15 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ/ม.ราชภัฎฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
10:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านวารินสังฆภัณฑ์
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
07:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
10:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
แม็คโคร/ยงสงวน/ขนมไทยป้าเนตร/นงลักษณ์เบเกอรี่
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
แม็คโคร/ยงสงวน/ขนมไทยป้าเนตร/นงลักษณ์เบเกอรี่
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
06:00 - 07:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านนงคราญ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ/ม.ราชภัฏอุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ/ม.ราชภัฎ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี