กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:30 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะพยาบาลศาสตร์/ร้านอาหาร/รร.นาถศิริ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
06:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
16:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส/หน่วยทดสอบฯ
สมัย กิ่งคำ
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
08:30 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส/หน่วยทดสอบฯ/สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
13:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี