กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
07:00 - 08:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวิตรี สอนพงษ์
07:00 - 08:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวิตรี สอนพงษ์
07:00 - 08:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวิตรี สอนพงษ์
07:00 - 08:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวิตรี สอนพงษ์
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
08:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ/ม.ราชภัฏอุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
08:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นายทยากร วริทธานนท์
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ/ม.ราชภัฏอุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านหมอยาพื้นบ้าน อำเภอวารินฯ/เขื่องใน/ม่วงสามสิบ/อำเภอเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ตลาดวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
14:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
16:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ/ม.ราชภัฏอุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา/ร้านยาคณะ สาขา 1/รพ.ค่ายฯ/รพ.วารินชำราบ/รพ.พระศรีฯ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง
ทยากร วริทธานนท์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/ โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางชื่นจิต ภู่ทอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี