กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
09:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านขายพัสดุการเกษตร วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
09:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ร้านซ่อมเลื่อนไฟฟ้า อำเภอวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นายสมัย กิ่งคำ
14:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี