กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี