กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
07:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:30 - 18:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านฝนซักรีด
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
16:30 - 19:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
16:30 - 19:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
08:00 - 20:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
08:00 - 20:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
08:00 - 20:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
06:00 - 21:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:45 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
06:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดป่าจังกาจิตต์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
10:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
08:30 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
07:00 - 21:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ /ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาบีแคร์ / Pure ยโสธร
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ตั้งซุ่นเซ็ง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
19:30 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน / ร้านอาหารในเมือง / โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
08:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส / ร้านอาหารในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
08:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส / สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
08:00 - 14:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส/สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี