กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
13:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านแฮ/บ้านธาตุ
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
09:45 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หจก.ดูโฮม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สวนสุุวิทย์พันูธ์ุไม้
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี