กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
12:00 - 17:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมนาถศิริ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
07:30 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมนาถศิริ/คณะเสภัชศาสตร์/ร้านอาหาร
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:30 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สรรพากรอำเภอวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
18:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านพัก น.ส.เกษสุดา จันดาพันธ์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.ก่อ และ 6 หมู่บ้าน ต.แสนสุข
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี