กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
13:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
14:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานอธิการบดี
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สำนักงานอธิการบดี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สนง.ตรวจสอบบัญชี สมชัย ปรีดาสันต์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านห้วยทม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บจก.ดูโฮม/บจก.โฮมฮับ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สำนักงานตรวจสอบบัญชี คุณสมชัย ปรีดาสันต์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ตลาดวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
07:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
08:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
เทศบาลแสนสุข
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี