กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.ดูโฮม
สมัย กิ่งคำ
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
13:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดป่าอรัญญวาสี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
13:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดป่าอรัญญวาสี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.ดูโฮมและอีสานมอเตอร์
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
18:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดแสนสุข
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
หมู่ 6, หมู่ 8, หมู่ 5, หมู่ 14 และหมู่ 15 ตำบลแสนสุข
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
หมู่ 6, หมู่ 8, หมู่ 5, หมู่ 14 และหมู่ 15 ตำบลแสนสุข
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
หมู่ 6, หมู่ 8, หมู่ 5, หมู่ 14 และหมู่ 15 ตำบลแสนสุข
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
14:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านพัก ภญ.สุพิศศรี รัตนสิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
14:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ยงสงวนวารินชำราบ/โกลบอลเฮ้าท์วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
หมู่ 6, หมู่ 8, หมู่ 5, หมู่ 14 และหมู่ 15 ตำบลแสนสุข
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ/ร้านยา สาขา 1 ม.อุบลฯ (ในเมือง)
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
07:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ร้อยเอ็ด/รพ.ยโสธร/ร้านยาเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด
นเรศน์ กำลังดี
-
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
07:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ร้อยเอ็ด/รพ.ยโสธร/ร้านยาเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด
นเรศน์ กำลังดี
-
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สถานีตำรวจ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอีสานมอเตอร์/บ.อูโฺฮม
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
14:00 - 14:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
07:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.ดูโฮม
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
13:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านจูนอิเล็กทรอนิกส์
นเรศน์ กำลังดี
นายอิศราวุธ สายมาศ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
09:00 - 10:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.ม.อุบลฯ
ทยากร วริทธานนท์
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
16:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
07:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลหนองคาย/โรงพยาบาลอุดรธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
07:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลหนองคาย/โรงพยาบาลอุดรธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
09:30 - 11:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี