กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี