กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
07:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลหนองคาย/โรงพยาบาลอุดรธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเนวาด้า
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเนวาด้า
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านสัจจะเภสัช/ร้านสมศักดิ์เภสัช/ร้านยาเยาวภาลักษณ์ และ ร้านเมืองทอง
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
10:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ไปรษณีย์วารินชำราบ
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางอนุพร กลางคำ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาตลับยา/รพ.ขอนแก่น/ม.ขอนแก่น/รพ.กาฬสินธุ์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาตลับยา/รพ.ขอนแก่น/ม.ขอนแก่น/รพ.กาฬสินธุ์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
09:30 - 10:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง (สาขา 1)
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาตลับยา/รพ.ขอนแก่น/ม.ขอนแก่น/รพ.กาฬสินธุ์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หจก.ดูโฮม
สมัย กิ่งคำ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
08:30 - 13:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านหนองแฝก อ.ม่วงสามสิบ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.จินตนา นภาพร
13:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
08:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บจก.ดูโฮม
สมัย กิ่งคำ
นายสมัย กิ่งคำ
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.อุบลวัสดุ จำกัด
สมัย กิ่งคำ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
07:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนนารีนุกูล
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
08:30 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
จังหวัดยโสธร
นเรศน์ กำลังดี
ดร.จินตนา นภาพร
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน / หน่วยทดสอบคุณภาพฯ / โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส / หน่วยทดสอบคุณภาพฯ / สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
08:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านจูนอิเล็กทรอนิกส์
สมัย กิ่งคำ
-
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
07:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี