กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี