กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


สายใยออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

เภสัชกร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PharmUBU
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
อยากเรียน เภสัช ม.อุบลฯ

 

* ศิษย์เก่า ที่มี page/group ที่ใช้เพื่อติดต่อภายในหรือระหว่างรุ่น สามารถส่ง link เพื่อนำมาบรรจุไว้ที่หน้า "สายใยออนไลน์" ของคณะได้ที่ noraset.t@ubu.ac.th นายนรเศรษฐ์ ทองคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์