กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานปฏิบัติการ
นางกรชนก แก่นคำ
Mrs.Kornchanok Kaenkham
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว
Ms.Julaluk Kaokaew
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
Mrs.Nutthaporn Janjarasjitt
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นายธนพัต วิสาพล
Mr.Tanapat Wisapon
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด
Ms.Laddawan Jundai
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
Mrs.Virat Chantree
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นายวีระวุท กะชา
Mr.Weerawut Kacha
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางสมคิด สุพันทะมาด
Mrs.Somkid Supantamad
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
Ms.Supavadee Sripukdee
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


หน่วยผลิตยาและพืชสมุนไพร
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
Mrs.Krtitiyarat Pimpong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง