กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 11:00
20. Schizophrenia
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
5.3.1 The respiratory system (9 hrs), Anatomy and histology: Structure &...(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces (Chemical bonds/Stereochemistry)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ประเมินทดลองงานนางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมชั้น 1
นางนิธินันท์ สุยะลา
11:00 - 12:00
21.Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 3 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 6: Epilepsy & TDM of anticonvulsant
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3. การศึกษาแบบ Cohort study
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
กิจกรรมเสริมสัมมนาทางเภสัชวิทยา อ.สมชาย โดยณัฐชา จันทร์ศิริ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:30
OSPE CLINIC FOR 4th YEAR PHARMD STUDENTS
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 12:00
อบรมแนวทางการออกข้อสอบ OSPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
7. The Structures and Properties of Nucleic Acids
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
พฤติกรรมสุขภาพทางเลือกและนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการสุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฎิบัติการที่ 7:การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
6. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
8.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
ฺClassical genetics (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
2. Cell and tissue function (7 hrs)2.2 Cell-to-cell adhesion 2.3 Cellular metabolism and energy sources (1 hr)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ฺChromosome and chromosomal disorders
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Principles of infectious diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobials
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
4. Antiviral & antifungal agents
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 13:00
การแข่งขัน Pharmacy quiz
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
trends of infection
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
09:00 - 17:30
โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
5. การวิจัยพัฒนาด้านสปา สุคนธบำบัดและนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
7-เทคโนโลยีใหม่และหลักการตั้งตำรับของเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง -สารใหม่ทางเครื่องสำอาง -นาโนเทคโนโลยีทางเครื่องสำอาง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 15:00
การแข่งขัน UBU Patient Counseling Event
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 17:00
โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1. บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก รวมทั้งกรณีศึกษาด้านฉลากที่เกี่ยวข้อง 2. คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Virus-like particles in vaccine development (VLPs of Enterovirus/ Coxsackievirus)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
22. Bipolar and TDM of lithium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Mechanisms of antibiotic resistance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 14:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:30 - 16:30
สอบ MCQ (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
23. Dementia and delirium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab4:ปฎิบัติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab4:ปฎิบัติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
KM เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:00 - 17:00
ชี้แจงกิจกรรมคัดกรองโรค งานเกษตรอีสานใต้
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
16:00 - 16:30
มอบเกียรติบัตรการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปี 2560
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 11:00
6.หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
Review of anti-infective agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
โปรตีโอมิคส์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
7. Immunomodulating Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
ประชุมเตรียมงาน rational pharmacotherapy 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
11:00 - 12:00
8. Introduction to Antimicrobial Agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ชี้แจงกิจกรรมคัดกรองโรค งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 14:00
Urinary tract infactions
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
5. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3. Antimigraine Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
5. Antimalarial agents
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
9.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเล
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร (teleconference)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 11:00
8. Enzymes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
7.     พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 8: การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ (3)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5. Mass Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:00
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
10:00 - 12:00
10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Discussion นักศึกษา ป.โท (เภสัชศาสตรชีวภาพ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
11:00 - 13:00
เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
12:00 - 14:30
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Pattern of inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.3..2 Physiology of the respiratory ststem (6 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
4. Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
24. Pain management
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
2 Antiviral & antifungal agents ต่อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
4. Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.3..2 Physiology of the respiratory ststem (6 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
พรก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces (Chemical bonds/Stereochemistry)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
รูปแบบยาเตรียม 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 7: Psychiatric (Schizophrenia + bipolar & TDM of lithium) Quiz#3
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. การศึกษาแบบ Intervention study/Randomized clinical trial
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
16:00 - 16:30
จัดห้องสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
นัดพบ อ.สมชาย รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
อบรมแนวทางการออกข้อสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
8. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
8. Enzymes ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
9.     เทคโนโลยีกับพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เทคโนโลยีกับพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
7.Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
10.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Pattern of inheritance (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
2. Cell and tissue function (7 hrs)2.4 Cellular physiology (2 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9. โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Population genetics
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.Group Discussion: Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
6. Antimycobacterial agents
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:10 - 18:10
บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research on Natural Products of Universiti of Graz” โดย Prof. Adelheid H Brantner
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 16:00
อาจารย์พิเศษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
8-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม 9-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
6. การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
7.     พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบตลาดโครงสร้างระบบสาธารณสุข
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 16:00
อาจารย์พิเศษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1. การขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางและธุรกิจด้านความงาม และการนำเสนองานมอบหมาย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 10:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศพบปะคณบดี ผู้บริหาร และผู้แทนอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ และบรรยายพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวติณณา ภาษาพรม
09:00 - 12:00
องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 3.1 Experimental methods in endocrinology
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1 หัวข้อ 1-11 (20 ชั่วโมง)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Drug Monograph
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Gram negative cocci
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx (หมวดที่ 3)
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
lab7: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่3
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
lab7: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่3
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
08:00 - 11:00
7. สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Sexually transmitted diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
9. β-lactam antibiotics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 12:00
Intra-abdominal infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. Fluoroquinolones & Miscellaneous
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาEdPEx (หมวด 6)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
4. Drugs Used in Gout
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.3..2 Physiology of the respiratory ststem (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 10:00
5. Mass Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
9. Vitamins and Coenzymes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6.Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 5Precipitation titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. การบริหารความขัดแย้ง 2. การตัดสินใจ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Genetic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.3..2 Pathophysiology of selected diseases (2hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
5. Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
พบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 10:00
3 Antimalarial agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
3. Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
5. Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
บรรยาย oncology pharmacology
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
09:00 - 12:00
25. Pharmacotherapy in cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เก็บห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 6Atomic Absorption (AAS)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
26. Solid cancers : Breast cancer, Lung cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 18:00
แต่งตัวนักแสดงงานเกษตรอีสานใต้
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
16:00 - 17:30
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 10:00
11. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
Genetic disorders (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
10. Introduction to Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปัจจัยสังคมที่กำหนดพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ 3/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอันตรายจากการใช้สารเคมีฯ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
10:00 - 11:00
2. Cell and tissue function (7 hrs)2.4 Cellular physiology (2 hrs)ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Genetic testing and genetic counseling
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การตรวจสอบชนิดอัลคาลอยด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6.สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ต่อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
7. ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 12:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
นำเสนองาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 12:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 4 (นำเสนอ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
The gut-brain axis in
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
27. Hematologic cancers
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 8 Clinical Skills #3: rating scale in psychiatric and dementia
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Human cardiovascular function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 5 (นำเสนอ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 2/61
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 12:00
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และกระบวนการหมัก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
08:00 - 11:00
8.พืช และสัตว์มีพิษ (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
Upper respiratory tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
11.Sulfonamides and Trimethoprim 12. Tetracycline, Macrolides and Chloramphenical 13. Aminoglycosides
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
Lower respiratory tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.4 Urinary system (6hrs) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14.Drugs used in TB & Leprosy 15. Antifungal Drugs 16. Anthelmintics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
ปรึกษาอาจารย์ประจำวิชา โดย น.ส.ณัฐชา จันทรศิริ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
อบรมแกนนำเครือข่ายผฺู้บริโภคเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:30 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 10:00
10. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Chabohydrate Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปัจจัยสังคมที่กำหนดพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5. อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Human cardiovascular function
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
6.Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชบำบัด 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
10:00 - 12:30
ทำสื่อการสอน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
11. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 7 Acid-base titration (Back titration)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการที่ 10: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1. การบริหารความขัดแย้ง 2. การตัดสินใจ3. การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Genetic testing and genetic counseling (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.4 Urinary system (6hrs) 5.4.1 Anatomy: Structurt and organization of the urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
6. Enzyme
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 21:00
ทำสื่อการสอน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
Clinicopathological conference: CVS
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
16:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ประจำปี 2561
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
จัดห้อง ซ้อม OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
4Antimycobacterialagents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
4. - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
6. Enzyme
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.4 Urinary system (6hrs) 5.4.1 Anatomy: Structurt and organization of the urinary system (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
29. Supportive care in cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
พรบ.อาหาร พ.ศ.2522
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 3
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 7 Acid-base titration (Back titration)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 9: Oncology section (solid and hematologic cancer) Quiz #4
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-analysis)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 17:00
Clinicopathological conference: CVS
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
16:00 - 18:30
ซ้อมพิธีรับเสื้อกาวน์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
ฝึกทักษะเบื้องต้น OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high al
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 15:30
โครงการอบรมจริยธรรมในงานวิจัย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 16:30
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ภ.ม.เภสัขกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 10:00
11. Carbohydrate Metabolism (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ไม่ได้ระบุ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
8. Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 9 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (3)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
2. Cell and tissue function (7 hrs)2.5 Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues (2hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
14.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
รับรองผู้ทรงคุณวุฒิ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
Clinicopathological conference: CVS
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 18:00
8. Adrenocorticoids
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
สอนเพิ่มเติมรายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
10:30 - 17:30
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 18:00
จัดติว โดย นายทศพร ภัทรพิศาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
Gram negative bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
A novel human pain
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Conference 1: ปฏิบัติการ 1-4
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 10:30
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา(วาระพิเศษ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 10: Pain management and supportive care
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
30. Palliative care in cancer/end of life care
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar coated tablet)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference I: Blood & CVS
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
Clinicopathological conference: CVS
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
การผลิตสารประกอบทางเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการหลังการผลิต
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
08:00 - 11:00
9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
Lower respiratory tract infections (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ทำสื่อการสอน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 10:00
วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค 1 วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 12:00
Pharmacotherapy in HIV
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
17. Antimalarial Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ ครั้งที่ 4/2561
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 15:00
7. Lab conference (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที รวม 15 นาที)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Antibacterials
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.5 Fluids, electrolytes, acid-base balance (4hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
9. Sex hormones
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 12:00
7. Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การทดสอบความไวขอเชื้อจุลินทรียต่อยาปฏิชีวนะ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฎิบัติการที่ 12: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
7. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยาและกรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Clinico-pathological conference I: Blood & CVS
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
13. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:00
4. การตั้งตำรับยาของแข็ง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 14:00
วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 13:00
ประชุมคัดเลือกนักศึกษาจริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุม (อ.ทวีศักดิ์)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบตลาดโครงสร้างระบบสาธารณสุข
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-7 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 13: การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
10. การทำงานเป็นทีม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.5 Fluids, electrolytes, acid-base balance (4hrs), 5.5.1 Composition of compartmental distribution of body fluids (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
14:30 - 17:30
7. Lab conference (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที รวม 15 นาที)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
Anatomy & Physiology II: Tutorial
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก