กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
08:30 - 13:00
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นายธนัฏชา สองเมือง)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:30
ประชุมทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
14:30 - 16:30
ประชุมกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
08:00 - 13:00
จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
09:00 - 16:00
สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
-
-
-
-