กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
08:00 - 13:00
จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
-
-
-
-