หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2019 2020 2021>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2563ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พ. 1 เม.ย.63                       
พฤ. 2 เม.ย.63                       
ศ. 3 เม.ย.63                       
ส. 4 เม.ย.63                       
อา. 5 เม.ย.63                       
จ. 6 เม.ย.63                       
อ. 7 เม.ย.63                       
พ. 8 เม.ย.63                       
พฤ. 9 เม.ย.63                       
ศ. 10 เม.ย.63                       
ส. 11 เม.ย.63                       
อา. 12 เม.ย.63                       
จ. 13 เม.ย.63                       
อ. 14 เม.ย.63                       
พ. 15 เม.ย.63                       
พฤ. 16 เม.ย.63                       
ศ. 17 เม.ย.63                       
ส. 18 เม.ย.63                       
อา. 19 เม.ย.63                       
จ. 20 เม.ย.63                       
อ. 21 เม.ย.63                       
พ. 22 เม.ย.63                       
พฤ. 23 เม.ย.63                       
ศ. 24 เม.ย.63                       
ส. 25 เม.ย.63                       
อา. 26 เม.ย.63                       
จ. 27 เม.ย.63                       
อ. 28 เม.ย.63                       
พ. 29 เม.ย.63                       
พฤ. 30 เม.ย.63