หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2562-2564

ปฏิทินการสอบปี 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 1/2562 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 2/2562 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 3/2562 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20 - 21 เมษายน 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-IP2) & (PLE-PC2) สมัครเข้าระบบประเมิน 18 - 28 เมษายน 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 6/2562 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562
  - การสอบ ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562
 
ปฏิทินการสอบปี 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 1/2563 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 2/2563 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 3/2563 (PLE-IP2) & (PLE-PC2) สมัครเข้าระบบประเมิน 17 - 27 เมษายน 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 4/2563 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 5/2563 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 6/2563 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 7/2563 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563
  - การสอบ ครั้งที่ 8/2563 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563
 
ปฏิทินการสอบปี 2564 
  - การสอบ ครั้งที่ 1/2564 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 2/2564 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27 - 28 มีนาคม 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 3/2564 (PLE-IP2) & (PLE-PC2) สมัครเข้าระบบประเมิน 19 - 27 เมษายน 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 4/2564 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 5/2564 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 6/2564 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 7/2564 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 8/2564 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564
  - การสอบ ครั้งที่ 9/2564 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564
Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (20 มิถุนายน 2562 ,12:23 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 ,12:29 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)