หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือตารางเรียน ระดับปริญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

คู่มือตารางเรียน ระดับปริญาตรี ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2562

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (2 พฤศจิกายน 2562 ,17:13 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 เมษายน 2563 ,15:58 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. คู่มือตารางเรียนวิชาเลือกเสรี รายว (Please click to open)
2. คู่มือตารางเรียนปี 1 (Please click to open)
3. คู่มือตารางเรียนปี 2 (Please click to open)
4. คู่มือตารางเรียนปี 3 (Please click to open)
5. คู่มือตารางเรียนปี 4 (Please click to open)
6. คู่มือตารางเรียนปี 5 (Please click to open)