หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีกำหนดเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (13 มีนาคม 2563 ,08:33 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 8 กันยายน 2563 ,09:56 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Please click to open)