แนะนำห้องปฏิบัติการ /เลขทะเบียน ESPReL /เอกสารงานปฏิบัติการ /ข่าวงานปฏิบัติการ


22
พ.ค.
VDO วิธีการใช้งานหม้อนึ่งความดันสูง ยี่ห้อ TOMY
22
พ.ค.
VDO การเตรียมอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันสูง
22
พ.ค.
VDO วิธีการใช้งานหม้อนึ่งความดันสูง ยี่ห้อ Rexmed
22
พ.ค.
VDO แนะนำห้องปฏิบัติการชั้น 2
22
พ.ค.
VDO สาธิตการทำ Slide culture Technique
22
พ.ค.
VDO การแก้ปัญหาการเปิดหลอดไฟ UV ในตู้เพาะและถ่ายเชื้อไม่ติด
22
พ.ค.
VDO การแก้ปัญหาการเปิด-ปิดตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ
22
พ.ค.
VDO การแก้ปัญหาการเปิด-ปิดประตูห้องควบคุมอุณหภูมิ