นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทความวิชาการจากอาจารย์ในคณะ

  • Suitability of databases in the Asia‐Pacific for collaborative monitoring of vaccine safety
  • Hair growth promoting effect of bioactive extract from deer antler velvet-loaded niosomes and microspicules serum
  • Candidone inhibits migration and invasion, and induces apoptosis in HepG2 cells
  • Improved ability to achieve target trough levels with liquid versus capsule tacrolimus in kidney transplant patients with HIV on protease inhibitor- or cobicistat-based regimens
  • Computer-aided rational design for optimally Gantrez® S-97 and hyaluronic acid-based dissolving microneedles as a potential ocular delivery system