นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement.


Author

-

Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai, Wipawee Saohin,

Oranuch Thanaketpaisarn.


Journal

- Proceeding of the 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In

Volume

- 0

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 152-154.

Abstract

   

-


Keywords

   

-