นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Hospital pharmacy practice and the way forward for pharmacy education in Thailand. 


Author

-

Ploylearmsang C, Kanjanasilp J, Kessomboon N, Suttajit S, Suwannaprom P, Sripa S, Sittichotiwong R, Srimarueang T, Sonsri S, Kittiboonyakun P.


Journal

- Canadian Journal of Hospital Pharmacy

Volume

- 72

Year

- 2019

Publication type

- Review article (Inter)

Page list

- 34-41

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ