นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพต่อการบำบัดด้วยการแพทย์ทสงเลือกโฮมีโอพาธีย์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


Author

-

Journal

- IJPS

Volume

- 14

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 38-49

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ