นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Evaluation of inhibitory effect and feasible utilization of dilute acid pretreated rice straws on succinate production by metabolically engineered Escherichia coli AS1600a


Author

-

Surawee Jampatesh, Apichai Sawisit, Nonthaporn Wong, Sirima Suvarnakuta Jantama, Kaemwich Jantama


Journal

- Bioresource Technology

Volume

- 273

Year

- 2019

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 93-102

Abstract

   

This work demonstrated a pioneer work in the pre-treatment of rice straw by phosphoric acid (H3PO4) for succinate production. The optimized pre-treatment condition of rice straw was at 121 °C for 30 min with 2 N H3PO4. With this condition, total sugar concentration of 31.2 g/L with the highest hemicellulose saccharification
yield of 94% was obtained. The physicochemical analysis of the pre-treated rice straw showed significant changes in its structure thus enhancing enzymatic saccharification. Succinate concentrations of 78.5 and 63.8 g/L were produced from hydrolysate liquor (L) and solid fraction (S) of the pre-treated rice straw respectively, with a comparable yield of 86% by E. coli AS1600a. Use of a combined L+S fraction in simultaneous saccharification and fermentation (LS+SSF) further improved succinate production at a concentration and yield of 85.6 g/L and 90% respectively. The results suggested that H3PO4 pre-treated rice straw may be utilized for economical succinate production by E. coli AS1600a.


Keywords

   

Rice straw, Dilute acid-pretreatment, Succinic acid, Escherichia coli, Simultaneous saccharification and fermentation