นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Weanling, but not adult, rabbit colon absorbs bile acids: flux is linked to expression of putative bile acid transporters

Author

- Dirk Weihrauch, Jainuch Kanchanapoo, Mei Ao, Roli Prasad, Pawinee Piyachaturawat, and Mrinalini C. R

Journal

- Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol

Volume

- 290

Year

- 2549

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- G439-50

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ