นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Buprenorphine as an alternative for treatment of opioid dependence

Author

- Somchai Sinchaisuk

Journal

- Thai Journal of Pharmacology

Volume

- 27

Year

- 2548

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 127-136

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ